info@alleslaegehus.dk

Patient i alles Lægehus

alles Lægehus servicerer godt 150.000 borgere fordelt over lægehuse lokaliseret i hele Danmark. Vores primære målsætning er at medvirke til, at alle har lige adgang sundhed, og det betyder, at vi arbejder målrettet for, at alle borgere skal have adgang til at alment lægetilbud med høj sundhedsfaglig kvalitet tæt på hjemmet. For at bidrage til denne målsætning og sikre en høj tilgængelighed for borgere i lokalområdet, har vi derfor som udgangspunkt altid åbent for tilgang af nye patienter i alles Lægehus.

Vil du være patient? Find dit nærmeste alles Lægehus her

Kompetent personale med fokus på kerneopgaven

Daglig praksis i alles Lægehus er bygget op ud fra den overbevisning, at vores medarbejdere skal have lov til at fokusere deres tid på opgaver, der vedrører deres respektive kompetenceområder. Vi tror på, at vi på den måde kan tilbyde vores patienter den bedst mulige sundhedsfaglige kvalitet og ikke mindst serviceoplevelse. Det betyder altså, at vores læger udelukkende varetager lægefaglige opgaver, og dermed kan fokusere på patientarbejdet, fremfor at bruge store dele af deres arbejdstid på krævende administrative opgaver, telefonhåndtering eller sygeplejefaglige opgaver.

Vi lægger stor vægt på god opgavedeling og tværfagligt samarbejde mellem vores faggrupper, derfor vil du som patient hos alles Lægehus bl.a. opleve, at det er vores klinikpersonale, der varetager telefonhåndtering i klinikkens telefontid, da de er uddannet til at visitere.

Vores sygeplejersker bliver løbende videreuddannet indenfor de mest relevante områder for almen praksis, og vi går højt op i, at der er et godt samarbejde mellem vores læger og sygeplejersker. Vores kontinuerlige arbejde med kompetenceudvikling af vores sygeplejersker betyder bl.a., at vi i samtlige lægehuse har sygeplejersker, der er specialiserede indenfor alle kronikerområder. Vores specialiserede sygeplejersker varetager i tæt samarbejde med vores læger kronikerkontroller. Du vil derfor som kroniker i alles Lægehus kunne forvente at få et trygt forløb med høj faglighed og kontinuitet.

Et trygt sted for alle

Vi arbejder målrettet for, at alles Lægehus skal være et være et rart og trygt sted at komme for vores patienter, og vi sætter høje krav til vores tilgængelighed og serviceniveau.

Som patient i alles Lægehus kan du forvente at møde kompetent og specialiseret personale, der arbejder evidensbaseret og systematisk. Vi går højt op i at sikre, at kroniker- og kontinuerlige behandlingsforløb er velregulerede og kontroller bliver fulgt systematisk.

Som patient i alles Lægehus vil du altid kunne forvente, at vi gør vores absolut bedste for at sikre dig en god oplevelse, når du henvender dig til lægehuset. Bl.a. er et af vores fastsatte servicemål, at vores patienter altid kan tilbydes en tid samme dag, hvis de henvender sig med en akut problemstilling.

Vil du dele en oplevelse med os?

Vi hører meget gerne om din oplevelse i alles Lægehus!

    Kontakt dit lægehus i dag

    Find lægehus