info@alleslaegehus.dk

Om alles Lægehus

Hvem er vi?

alles Lægehus supporterer driften af lægehuse over hele landet, og vi arbejder hver dag målrettet for at skabe fremtidssikrede sundhedsydelser af høj kvalitet. I alles Lægehus er vores målsætning, at borgere i hele Danmark skal have lige adgang til det primære sundhedstilbud og herunder have mulighed for at konsultere dygtige læger og sundhedspersonale i nærområdet.

Vores partnerskabsklinikker bygger på nytænkende og innovative driftsløsninger, der bl.a. skal bidrage til sikre alle borgere lige adgang til det nære sundhedsvæsen uanset bopæl og socialgruppe.

Vores koncept er bygget op ud fra den overbevisning, at det også skal være muligt at arbejde som læge i almen praksis, hvis man udelukkende ønsker at fokusere på det lægefaglige patientarbejde. Vores partnerskabsmodel gør det muligt at eje almen praksis uden at skulle varetage funktionen som selvstændig erhvervsdrivende og alle de administrative opgaver, der følger med.

Læs mere om partnerskabskonceptet

Vores værdier

alles Lægehus arbejder for at skabe bæredygtige og stabile lægedækningsløsninger, der skal sætte rammerne for fremtidens almen praksis, hvor alle borgere, uanset bopæl og socialgruppe, har adgang til et godt og lige sundhedstilbud. Vores arbejde mod denne målsætning funderes i vores værdisæt kvalitet, nærhed og respekt.

Kvalitet

Vi arbejder hver dag målrettet for at sikre en høj kvalitet. Vi tror på, at vi sikrer en høj sundhedsfaglig kvalitet ved, at der udføres en evidensbaseret behandling, at vores patienter får de rigtige undersøgelser i rette tid og henvises videre i sundhedssystemet på korrekt vis.

Vi arbejder systematisk med kvalitetssikring via bl.a. hyppige journalaudits og revision af vores interne instrukser således vores behandling altid er afstemt med den nyeste viden og retningslinjer.

Nærhed

Vi arbejder for at skabe nærhed og tilgængelighed for vores patienter. Vi tror på, at alle danskere skal have adgang til et stabilt lægetilbud i nærområdet, vi arbejder derfor for at bidrage til at sikre almen praksis i de områder, hvor det ikke kan lade sig gøre at etablere praksis på traditionel vis.

Vi arbejder for at udvise tilstedeværelse i nærområdet, hvor der er et behov, herunder bl.a. via samarbejde på plejehjem og misbrugscentre.

Respekt

Vi arbejder målrettet for at udvise respekt i alle aspekter af vores arbejde. Vi tror på, at patienter, der er i kontakt med det nære sundhedsvæsen, skal mødes i øjenhøjde og med lige vilkår.

Vi arbejder for at forstå og imødekomme de forskellige patientbehov med afsæt i et medmenneskeligt og sundhedsfagligt perspektiv. Herunder mener vi, at respekt for den enkelte patient bl.a. kan have afsæt i, at vi sikrer fremmøde til de nødvendige kontroller og sørger for velregulerede behandlingsforløb.

Socialt ansvar

Som aktør på sundhedsområdet ser vi det som en del af vores sociale og samfundsmæssige ansvar at bidrage til at løfte lægedækningen i alle dele Danmark og udvikle almen praksis, så det nære sundhedsvæsen kan sikres i fremtiden. Vi arbejder herunder for at skabe nytænkende samarbejdsløsninger vedr. praksisdrift, der skal bidrage til borgernes tryghed og lighed i adgangen til sundhedstilbud.

Vi deltager løbende i relevante forskningsprojekter, der skal være med til at optimere det nære sundhedsvæsen, fordi vi tror på, at vi som aktører på sundhedsområdet, bærer en del af ansvaret for at sikre udviklingen på området.

Ulighed i sundhed er et samfundsproblem, som vi skal være en del af løsningen på, og vi arbejder systematisk med tiltag, der skal bidrage til dette. Herunder arbejder vi bl.a. med f.eks. opsøgende og forebyggende sundhedstilbud til hjemløse.

Kontakt dit lægehus i dag

Find lægehus